превод на текстове от и на 7 езика

logo

разрешително
Erkännande angående dokumentöversättning utfärdat av Utrikesministeriet i Bulgarien

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Textöversättning från och till svenska, norska, danska, finska, spanska, engelska, ryska och bulgariska. Översättning av alla typer medicinska, juridiska, civila, ekonomiska, utbildnings- och andra dokument. Priset varierar mellan 0,05 och 0,10 Euro per ord i enlighet med textämnet och den respektive tidsfristen oavsett språkkombinationen.
Varje textöversättning utförs på ett professionellt och korrekt sätt.