превод на текстове от и на 7 езика

logo

държавен вестник
Държавен вестник – списък с одобрени преводачи

1) Превод на текстове от шведски, норвежки език, датски език, фински, испански, английски и руски език и на български език и обратно на всякакви медицински, юридически, граждански, търговски,  образователни и други документи. Цената се базира на една страница (1800 ЗНАКА) в Microsoft word и варира според езиковата комбинация и тематиката на текста. Тарифата е следната:

А) От шведски, норвежки език и датски език на български и обратно – 15-30 лева.

Б) От фински език на български език и обратно – 20-40 лева.

В) От испански, английски език на български и обратно – 7-20 лева.

Г) От руски език на български език – 7-12 лева.

2) Превод на текстове от чужд на чужд език. Преводи на всички езикови комбинации с шведски, норвежки език, датски език, фински, испански, английски и руски език. Цената варира между 0.05 и 0.10 евроцента (0.10 и 0.20 стотинки) на дума според темата на текста и без значение от езиковата комбинация.

Всеки един превод на текстове е извършен професионално и коректно.